دبیرستان دوره دوم دخترانه غیر دولتی هوشمند باران اداره آموزش و پرورش استان لرستان

بازدید کارخانه دستمال کاغذی

بازدید دانش آموزان دبیرستان باران و سارا  از کارخانه دستمال کاغذی افرند

بازدید از کتابخانه

حضور دانش آموزان در کتابخانه عمومی هفده شهریور با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی