دبیرستان دوره دوم دخترانه غیر دولتی هوشمند باران اداره آموزش و پرورش استان لرستان

اردوی علمی تفریحی

اردوی علمی تفریحی دانش آموزی دبیرستان دوره دوم باران به استان همدان

اردوی دانش آموزی

اردوی دانش آموزی دبیرستان دوره اول سارا و دوره دوم باران با هدف آشنایی با محیط زیست و حفاظت از جنگل ها در منطقه ی حفاظت شده کلدر با حضور معاون محترم محیط زیست، باستان شناسان و مسئولین پتروشیمی همراه با اهداء بسته های آموزشی.

بازدید مرکز توان بخشی سمر

بازدید دانش آموزان از مرکز توان بخشی سمر

دبیر مربوطه: سرکار خانم الماسی

بازدید از موسسه مردم نهاد توسعه و تعامل

بازدید دانش آموزان از موسسه مردم نهاد توسعه و تعامل خرم آباد با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی

دبیر مربوطه: سرکار خانم سلاحورزی

بازدید باغ گیاه شناسی زاگرس

بازدید دانش آموزان از باغ گیاه شناسی زاگرس

بازدید کارخانه دستمال کاغذی

بازدید دانش آموزان دبیرستان باران و سارا  از کارخانه دستمال کاغذی افرند

بازدید از کتابخانه

حضور دانش آموزان در کتابخانه عمومی هفده شهریور با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی