دبیرستان دوره دوم دخترانه غیر دولتی هوشمند باران اداره آموزش و پرورش استان لرستان

نفرات برتر امتحانات ترم اول سال تحصیلی 98-97

مسابقات ورزشی

کسب مقام سوم مسابقات ناحیه ای پرتاب وزنه توسط خانم عسل نادی و کسب مقام سوم مسابقات ناحیه ای دو صد متر توسط خانم الهه کشوری به مربیگری سرکار خانم عباس زاده

افتخارات و دستاورد ها

...