دبیرستان دوره دوم دخترانه غیر دولتی هوشمند باران اداره آموزش و پرورش استان لرستان

آیین نامه انضباطی

درب مدرسه از ساعت ۶:۵۰ صبح باز خواهد بود . آغاز به کار مدرسه رأس ساعت ۷:۱۰ و پایان آن (غیر از روزهای مطالعه عصرگاهی) ساعت ۱۵:۳۰ می­باشد . (هر گونه تغییر در ساعت کار مدرسه از قبل اطلاع­ رسانی می ­گردد.)

۲ـ ورود دانش ­آموزان پس از ساعت ۷:۱۰ تأخیر محاسبه شده و موجب کسر نمره انضباط خواهد شد .

    * تبصره : چنانچه تأخیر ورود به مدرسه بعد از ساعت ۷:۲۵ و به صورت مکرّر رخ داده باشد ، دانش­آموز در گـــام اول از حضـــور در کلاس ساعت اول محروم شده و نمـــره انضباط وی کسر می­گردد و در گام بعدی و در صورت تکرار مجدد ، حضور اولیای محترم جهت پیگیری موضوع الزامی است .

۳ـ ضـــروری است اولیای محترم در صورت غیبت دانش­آموز ، قبل از ساعت ۸ صبـــح ، دفتر دبیرستان را مطلع سازند .

    * تبصره : در صورت بیماری و برای مراجعه روز بعد ، ارایه گواهی پزشک ضروری می­باشد . در غیراینصورت غیبت غیرموجه تلقی خواهد شد و موجب کسر ۱ نمره از انضباط خواهدشد .

۴ـ در صورت تکرار تأخیر ورود و غیبت غیرموجه ، اتخاذ تصمیم در مورد ادامه­ی حضور دانش­آموز (بر اساس مصوبه ­ی آموزش و پرورش)  بر عهده ­ی مسئولین مدرسه خواهد بود .

۵ـ دانش ­آموز موظف است رأس ساعت مقرّر (قبل از حضور دبیر) در کلاس حضور پیدا کرده و پس از خروج دبیر نیز کلاس را ترک نماید.بدیهی است دانش­آموزان در ساعات درسی اجازه خروج از کلاس را نخواهند داشت .

ادامه مطلب...