دبیرستان دوره دوم دخترانه غیر دولتی هوشمند باران اداره آموزش و پرورش استان لرستان

نفرات برتر امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 98-97

اهدای جوایز

اهدای جوایز به نفرات اول تا سوم امتحانات ترم اول و رتبه های برتر مسابقات فرهنگی_ هنری و ورزشی دبیرستان باران

 

مسابقات نوازندگی

کسب رتبه دوم ناحیه ای در رشته سنتور توسط خانم مریم روشن قیاس و کسب مقام دوم ناحیه ای در رشته ی کمانچه توسط خانم هلیا قلاوندی

 

نفرات برتر امتحانات ترم اول سال تحصیلی 98-97

مسابقات ورزشی

کسب مقام سوم مسابقات ناحیه ای پرتاب وزنه توسط خانم عسل نادی و کسب مقام سوم مسابقات ناحیه ای دو صد متر توسط خانم الهه کشوری به مربیگری سرکار خانم عباس زاده

افتخارات و دستاورد ها

...